Efektyvūs OLED‘ai sukurti p-fenileno pagrindu su maišytos sandūros eksiplekso spinduliuote

P. Data, R. Motyka, M. Lapkowski, J. Suwinski, S. Jursenas, G. Kreiza, A. Miasojedovas, A.P. Monkman

 

Organinės elektronikos, daugiausia dėl OLED (organinių šviesos diodų) technologijos pažangos, yra sparčiausiai besivystanti tyrimų sritis, ir šiuo metu jau išplėtota ekranų rinkoje. Ši kryptis parodo eksipleksinių spinduolių ir termiškai aktyvuotos uždelstosios fluorescencijos (TADF) OLED‘uose panaudojimą. Šiame darbe parodytas šešių p-fenileno darinių skirtų optoelektronikos prietaisų taikymams elektrocheminis charakterizavimas bei pristata galimybę šiuos junginius panaudoti kaip OLED spinduolius. Šiuose OLED įrenginiuose buvo nustatyta, kad junginiai pasižymintys “sunkiųjų atomų efektu” bei turintys selenofeno pakaitą gali būti naudojami kaip potencialių spinduoliai, kai dalyvauja eksipleksiniai reiškiniai.

11

1 pav. a) Tiriamų molekulių emisiniame sluoksnyje singuleto ir tripleto lygmenys. b) HOMOdon-LUMOaks lygmenys ir suformuoto eksiplekso energijos skirtumas.            c) Prietaiso su 2c junginiu spektras lyginant su grynos 2c plėvelės bei 50% 2c NPB sluoksnyje spektrais.