Laboratorijos ir technika

Optinės spektroskopijos

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių sugerties, atspindžio, pralaidumo, fluorescencijos ir fosforescencijos spektrų matavimai.

UV-VIS-NIR spektrometras Perkin Elmer Lambda 950 su integruojančios sferos priedu.

Spektrometras Hamamatsu PMA-11.

optine_spektroskopija_2
Liuminescencijos kvantinio našumo nustatymo

Fluorescencijos ir fosforescencijos kvantinio našumo nustatymas naudojant absoliutinį integruojančiosios sferos metodą ir palyginimo su etalonine medžiaga metodą.

Spektrometras Hamamatsu PMA-11 su integruojančiąja sfera.

Ksenono lempa suderinta su monochromatoriumi.

kvantinio_nasumo_nustatymas_2
Pikosekundinės lazerinės spektroskopijos

Organinių medžiagų tirpalų ir sluoksnių fluorescencijos spektro ir gyvavimo trukmės nustatymas naudojant greitaveikę fotoregistracijos kamera.

Pikosekundinis lazeris Nd:YAG.

Pikosekundinis fluorescencijos kinetikų matavimo modulis (Hamamatsu Streak kamera).

pikosekundine_lazerine_spektroskopija_2
Nano ir mikrosekundinės fluorescencijos gyvavimo trukmės matavimo

Sužadintos būsenos gyvavimo trukmės nustatymas naudojant laike koreliuotų pavienių fotonų metodą.

PicoHarp laike koreliuotų pavienių fotonų skaičiavimo modulis.

gyvavimo_trukmes_matavimas
Sustiprintos savaiminės spinduliuotės slenksčio nustatymas

Sustiprintos savaiminės spinduliuotės slenkstis nustatomas naudojant plonos juostelės metodą.

Spektrometras Hamamatsu PMA-11.

Pikosekundinis lazeris Nd:YAG (EKSPLA).

sustiprintos_savaiminės_spinduliuotės_slenksčio_nustatymo_2
Fosforescencijos ir uždelstosios fluorescencijos nuostoviosios ir laikinės spektroskopijos

Fosforescencijos spektrų ir fosforescencijos laikinių priklausomybių nustatymas temperatūrų intervale nuo 6 K iki 300 K naudojant spektrometrą su reguliuojamos delsos CCD kamerą.

Uždelstos liuminescencijos matavimo sistema Andor iCCD.

CIA kriostatas.

fosforescencijos_spektroskopijos
Optinės mikroskopijos

Sluoksnių plėvėdaros ir morfologijos įvertinimas naudojant optinį-fluorescencinį mikroskopą.

Optinis-fluorescencinis mikroskopas Olympus BX51.

optines_mikroskopijos_2
Ciklinės voltametrijos

Jonizacijos potencialo arba HOMO lygmens energijos nustatymas naudojant ciklinės voltametrijos metodą.

Ciklines voltametrijos prietaisas eDAQ Potentiostat.

cikline_voltamperija
Cheminė paruošiamoji laboratorija

Organinių junginių sluoksnių ir tirpalų paruošimas matavimams. Sluoksnių liejimas iš tirpalų ant besisukančio padėklo. Medžiagų svėrimas ir tam tikros koncentracijos tirpalų ruošimas. Padėklų valymas UV-ozonu, plazma, organiniais tirpikliais.

Plazminio valymo įrenginys Diener Zepto.

Svarstyklės SARTORIUS AG CPA26P.

Programuojamo apsisukimų dažnio sluoksnių liejimo iš tirpalų įrenginys Laurell.

UV-ozoną naudojantis padėklų valymo įrenginys NOVASCAN.

chemine_paruosiamoji_3