Heterocikliniai heptaceno analogai – 8H-16,17-epoksidinafto[2,3-c:2′,3′-g]karbazolai kaip krūvio transporto medžiagos

R. Rimkus, S. Tumkevičius, T. Serevičius, R. Komskis, P. Adomėnas, A. Gruodis, V. Jankauskas, K. Kazlauskas, S. Juršėnas

 

Dėl išplėstos π-konjuguotų elektronų sistemos didesni poliacenų dariniai yra perspektyvūs organinės elektronikos taikymams, tačiau šie dariniai pasižymi prastu stabilumu ore. Mes pristatome heptaceno analogų su azoto heteroatomu – – 8H-16,17-epoksidinafto[2,3-c:2′,3′-g]karbazolo darinių – sintezę bei optinių ir elektrinių savybių charakterizavimą. V tipo molekulinė geometrija, azoto heteroatomo bei epoksi tiltelio įterpimas užtikrina didelį oksidacijos stabilumą, didesnį nei analogiškų tiesinių poliacenų. Tai pat molekulinės struktūros keitimas įvairiais šoniniais pakaitais, konjuguotais ar nekonjuguotais, įgalina jonizacijos potencialo keitimą nuo 4,7 eV iki 5,5 eV bei taip pat didina darinių stabilumą. Tokią molekulinė struktūra užtikrina aukštą skylių dreifo judrį iki 8⋅10-4 cm2/(Vs) ties 1 MV/cm storose lietose plėvelėse ore. Draustų žemiausios energijos sužadintų būsenų ypatumai parodomi analizuojant teorinius skaičiavimus bei optinių savybių matavimus.

10

1 pav. Arilų ir alkilų šoninėmis grupėmis modifikuoti EDNC dariniai pasižymi geru stabilumu ore bei efektyvia krūvio pernaša.