Nesimetrinių 2,9,10-aril pakaitų įtaka antraceno junginių krūvio pernašos ir optinėms savybėms

T. Serevičius, P. Adomėnas, O. Adomėnienė, K. Karpavičius, J. Bucevičius, R. Komskis, G. Kreiza, V. Jankauskas, K. Kazlauskas, S. Juršėnas

 

Pristatoma dvylikos nesimetrinių 2-fenilantraceno darinių su 2-naftil ir bifenilo pakaitais 10 padėtyje bei įvairiais arilų pakaitais 9 padėtyje sintezės schema bei nuosekli savybių analizė. Nesimetrinis antraceno struktūros modifikavimas pasirinktas siekiant pagerinti plevėdarą bei krūvio pernašos efektyvumą. Nepaisant modifikavimo stambiais konjuguotais pakaitais, šie 2-fenilantraceno dariniai išliko mėlynieji spinduoliai, šviečiantys ties 422 – 461 nm bei rodantys fluorescencijos kvantinį našumą iki 0.49, kurio vertė tiesiogiai priklausė nuo interkombinacinės konversijos spartos. Nors struktūros modifikavimas beveik nekeitė optinių savybiu, tačiau žymiai keitė plevėdaros savybes bei krūvio pernašą, kuomet dalis darinių buvo molekuliniai stiklai su stiklėjimo temperatūra iki 180oC. Penki 2-fenilantraceno dariniai pasižymėjo labai aukštu skylių dreifo judriu iš skysčio lietose plėvelėse, siekiančiu 1⋅10-2 cm2/Vs.

9

Kairėje: tirti nesimetriškai modifikuoti 2-fenilantraceno dariniai.

Dešinėje: Skylių dreifo judrio prieklausa nuo elektrinio lauko stiprio grynose lietose nesimetrinių 2-fenilantraceno darinių 1-6a/b plėvelėse. Linijos prie eksperimentinių taškų išryškina tendencijas. Didžiausias užfiksuotas skylių judris (1⋅10-2 cm2/Vs.) prilygsta rekordinėms antraceno darinių vertėms.