Pirimidino ir karbazolo izomerinių junginių sintezė ir optininės savybės: polinių pakaitų ir jungimo topologijos įtaka

L. Skardziute, J. Dodonova, A. Voitechovicius, J. Jovaisaite, R. Komskis, A. Voitechoviciute, J. Bucevicius, K. Kazlauskas, S. Jursenas, S. Tumkevicius

 

Naudojant Suzuki „sukabinimo“ reakciją, iš 2,4- arba 4,6-dichloropirimidinų buvo sėkmingai susintetina serija netiesinių oligoarilenų, turinčių pirimidino kamieną ir pakaitų su karbazolo fragmentais 2,4- arba 4,6- pirimidino žiedo pozicijose. Buvo išsamiai ištirtos junginių fotofizikinės savybės įvairaus poliškumo terpėse. Dėl stiprių pirimidino elektronų akceptoriaus savybių, junginių su donorinėmis karbazolo grupėmis suždaintoms būsenoms buvo būdingas ryškus vidumolekulinio krūvio pernašos pobūdis. Vidumolekulinio krūvio pernaša, didėjant terpės poliškumui, lėmė sužadintosios būsenos gyvavimo trukmės augimą iki 5 kartų. Konkurencija tarp spindulinės ir nespindulinės fluorescencijos gesimo spartų mažėjimo lėmė nemonotonišką fluorescencijos kvantinės išeigos kitimą nuo 24% iki 74%. Taip pat nagrinėjamas pirimidino darinių fluorescencijos kvantinio našumo valdymas poliniais pakaitais bei jų jungimo pozicijomis. Nustatyta, kad pakaitų jungimas 4- pirimidino kamieno pozicijoje lemia aukštesnį junginių fluorescencijos našumą, nei 2- pozicijoje, nes LUMO būsenoje leidžia fenilo fragmentams išplokštėti.

6

1 pav. Kairėje: darinių 3 ir 5 struktūrinės formulės. Dešinėje: junginių fluorescencijos spektro smailių (a), spindulinės (b) ir nespindulinės (c) fluorescencijos gesimo trukmės nuo poliškumo pagal ET(30) Dimroth-Reichardt parametrą.