Skyles transportuojančių dendritinių trifenilamino darinių sintezė ir savybės

R. Reghu, J. Simokaitiene, J. Grazulevicius, S. Raisys, K. Kazlauskas, S. Jursenas, V. Jankauskas, A. Reina

 

Trifenilamino jungiai, prie kurių per olefinines jungtis prijungi skirtingi alkoksifenil pataikai buvo susintetinti, o jų terminės, fotofizikinės bei fotoelektrinės savybės – ištyrinėtos. Susintetinti junginiai rodė santykinai geras termines savybes. Dariniai turintys trumpesnes alkilines grupes rodė stiklėjimo galimybes, tuo tarpu junginiai su lanksčiomis alkilinėmis grupėmis demonstravo skystųjų kristalų savybes. Lankstūs alkiliniai pakaitai periferinėje trifenilamino dalyje neleidžia glaudaus chromoforų pakavimosi, todėl šie junginiai turi santykinai panašią plonų sluoksnių ir tirpalų sugertį bei fluorescenciją. Sumažėjęs fluorescencijos kvantinis našumas plonuose sluoksniuose mažinant periferinių alkilinių grupių dydį patvirtina sustiprėjusią tarpmolekulinę sąveiką ir kartu, migracijos sukeltą eksitonų gesinimą nespinduliniais centrais. Fotoelektronų emisijos spektroskopijos pagalba išmatuoti plonų sluoksnių jonizacijos potencialai varijavo nuo 5.21 eV iki 5.47 eV. Etilo pakaitais modifikuoto trifenilamino dreifinis skylių judris išmatuotas naudojant kserografinį lėkio trukmės metodą siekė 1.3×10−3 cm2V−1s−1 ties 106 Vcm−1 elektrinio lauko stipriu.

8

Kairėje pusėje: trifenilamino (TPA) junginių su skirtingomis alkoksifenil periferinėmis grupėmis struktūrinės formulės.

Dešnėje pusėje: viršuje pavaizduota junginio 11 poliarizacinės mikroskopijos fotografijos (esant skirtingai aplinkos temperatūrai: 32°C ir 34°C), kurios parodo jog junginys pasižymi dvigubu šviesos lūžiu. Viduryje pateiktas junginių fluorescencijos kvantinio našumo vertės tirpaluose bei sluoksniuose, kurios patvirtina, kad sluoksniuose, priešingai nei praskiestuose tirpaluose vyksta efektyvi eksitonų migracija į nespindulinius centrus. Apačioje pateikta junginio 13 dreifinio skylių judrio priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio kvadratinės šaknies, kuris ties 106 Vcm−1 elektrinio lauko stipriu siekia 1.3×10−3  cm2V−1s−1.