Trifenilamino darinių savybių valdymas funkciniais pakaitais

M. Cekaviciute, J. Simokaitiene, V. Jankauskas, S. Raisys, K. Kazlauskas, S. Jursenas, J. V. Grazulevicius

Atlikti molekulinės struktūros ir savybių sąsajos tyrimai su trifenilamino junginiais turinčiais metoksi pakaitus para padėtyje bei skirtingą skaičių difeniletenil ar metilfeniletenil funkcinių grupių. Trifenilaminai – tai viena plačiausiai žinomų ir tiriamų organinių elektroaktyvių junginių klasė, sėkmingai taikoma skylių pernašos sluoksniuose organiniuose šviestukuose, kaip krūvininkų pernašos matrica tripletiniuose spinduoliuose, tūrinės heterosandūros saulės celėse, organiniuose tranzistoriuose ir kitur. Šiais tyrimais buvo parodyta, kad papildomos difeniletenil ar metilfeniletenil funkcinės grupės sąlygoja trifenilamino kamieno torsinių virpesių nuslopinimą, kas savo ruožtu leidžia valdyti junginių optines savybes, pvz. fluorescencijos spektro padėtį, fluorescencijos našumą, skylių pernašą. Šių trifenilamino junginių amorfiniuose sluoksniuose pademonstruotas neįprastai aukštas skylių dreifinis judris (10-2 cm2/Vs), kas pademonstravo dideles šių junginių taikymo perspektyvas organinėse saulės celėse ar pernašos sluoksniuose organiniuose šviestukuose.

1

1 pav. Metoksi grupėmis pakeistų trifenilamino junginių cheminė struktūra.